CEREN TEKİN HUKUK BÜROSU

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİ NELER GETİRİYOR

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİ NELER GETİRİYOR

28 Kasım 2017

Yan hizmet anlaşmaları kapsamında veya tedarik süreci çerçevesinde hizmet sunmak isteyen tüzel kişilere ilaveten gerçek kişiler de yan hizmetler kapsamında sisteme dâhil edilebileceklerdir.  

Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nde yer alan arz kalitesi ve işletme koşularına ilişkin kriterler, Yan Hizmetlerin temin edilmesine ilişkin süreçlerde esas alınacaktır. 

Yan Hizmetlerin izlenmesi ve takibi, Milli Yük Tevzii Merkezi ve Bölgesel Yük Tevzii Merkezi’nin yanı sıra, otomatik olarak yazılımlar aracılığıyla da gerçekleştirilecektir. Bu amaçla, Yan Hizmet Piyasa Yönetim Sistemi (YHPYS) adlı internet tabanlı bir uygulama yönetmelik ile getirilmektedir. 

Sisteme dâhil edilecek üretim tesislerinin yan hizmet teminine muktedir oluşu, TEİAŞ’a sunulacak bir sertifika aracılığıyla belgelendirilecektir. 

Benzer olarak, sekonder frekans kontrolü hizmetinin sağlanmasına uygun nitelikte oluşun tespiti, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilecek performans testleri ile gerçekleştirilecek. Yan Hizmete yönelik sertifikalar ve performans testlerinin temininde Elektrik Şebeke Yönetmeliği hükümleri kriter olarak alınacaktır. 

Yan Hizmet Sertifikaları, akredite kuruluşlar tarafından verilebilecektir. 

Primer ve sekonder frekans kontrol hizmeti sağlayan piyasa katılımcıları, frekans kontrolü için ayırdıkları rezervleri başka bir piyasaya teklif edemeyecek ve ikili anlaşmalar yoluyla satamayacak ve bunun karşılığında da ‘kapasite bedeli’ ödemesine hak kazanacaktır. 

Sekonder Frekans Kontrolüne dâhil piyasa katılımcısı aynı zamanda dengeleme güç piyasasında da kayıtlı bir üretim tesisi ise, yönetmelik ile düzenlenen formüle esas olarak hesaplanacak bedel üzerinden ‘Dengesizlik Geri Ödemesi’ne hak kazanacaktır. 

Bekleme Yedeği uygulaması yönetmelik kapsamından çıkartılmıştır. 

İletim sistemine 66 kv ve üzeri gerilim seviyesinden bağlı ve kurulu gücü 30 megavat ve üzeri olan tüm üretim tesisleri- lisanslı olma koşulu aranmaksızın- ile reaktif güç kontrol hizmet anlaşması imzalanabilecektir. Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri de reaktif güç kontrol sistemine dahil edilebilecektir. Milli Yük Tevzii Merkezi ve Bölgesel Yük Tevzii Merkezi’ne, 30 mv’den daha az kurulu güce sahip lisanslı üretim tesislerini de reaktif güç kontörlüne dâhil etme yetkisi verilmiştir. 

Geçiş Hükümleri: 

Yap İşlet, Yap İşlet Devret ve İşletme Hakkı Devri modelleri ile TETAŞ’a elektrik enerjisi satmakta olan üretim tesislerinin TETAŞ’a karşı olan ilgili yan hizmetleri sağlama yükümlülüğü, imzalanmış olan Enerji Satış Anlaşmalarında yer aldığı şekilde devam edecektir. 

TETAŞ için geçerli olan primer frekans kontrolüne katılım oranı yeni Yönetmelik hükümleri uyarınca tüm tarafların tabi olduğu oran olarak kabul edilecektir. 

Yönetmelik, 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

İlgili Mevzuat Metni İçin:

MAKALELER
İŞ HUKUKUNDA KEP VE E- TEBLİGAT’IN KAZANDIRDIKLARI
İŞ HUKUKUNDA KEP VE E- TEBLİGAT’IN KAZANDIRDIKLARI ...

<span lang="TR" style="font-size: 11.0pt;line-height:107%;mso-ansi-language:TR">İş sözleşmesi...

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE İBRANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE İBRANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI...

Yerleşik Yargıtay içtihatlarından yola çıkarak varılan analize göre, sermaye şirketlerinde Genel Kur...

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİ NELER GETİRİYOR
ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİ NELER GETİRİYOR...

Yan hizmet anlaşmaları kapsamında veya tedarik süreci çerçevesinde hizmet sunmak isteyen tüzel kişil...

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDA TELİF HAKLARI SORUNU
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDA TELİF HAKLARI SORUNU...

Fikri hakların korunması, temel insan hakları korumaları kapsamındadır. Yaratıcı düşünce ürünlerinin...