CEREN TEKİN HUKUK BÜROSU

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE İBRANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE İBRANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

31 Ağustos 2018

Yerleşik Yargıtay içtihatlarından yola çıkarak varılan analize göre, sermaye şirketlerinde Genel Kurul tarafından verilen ibra kararlarının hukuki sonuç doğurabilmesi için ibranın açık ibra olması gerekir. Diğer bir ifade ile ibra, somut olarak olayların tartışılıp değerlendirilmesinden sonra ve spesifik olgulara ilişkin olarak verilmiş olmalıdır. Aksi halde, genel nitelikli, somutlaştırılmamış ve açıkça görüşülerek tartışılmamış ibra kararlarına dayalı olarak sorumsuzluk iddia edilmesi mümkün değildir.


Spesifik ibra gerekliliği yalnızca müdürlerin ibraları bakımından değil, denetçilerin ibraları bakımından da geçerlidiAçıkça ve ayrıntıları ile irdelenmiş ve değerlendirilmiş olduğu genel kurul tutanakları ile açıkça anlaşılan ibra kararlarına dayalı eylem ve işlemler nedeniyle ilgili yönetim organlarının sorumluluğuna gidilmesi mümkün değildir. 


Daha ileri bilgi için: ceren@tekinlegal.com


Ceren Tekin


Avukat / Arabulucu/ Marka Vekili

MAKALELER
İŞ HUKUKUNDA KEP VE E- TEBLİGAT’IN KAZANDIRDIKLARI
İŞ HUKUKUNDA KEP VE E- TEBLİGAT’IN KAZANDIRDIKLARI ...

<span lang="TR" style="font-size: 11.0pt;line-height:107%;mso-ansi-language:TR">İş sözleşmesi...

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE İBRANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE İBRANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI...

Yerleşik Yargıtay içtihatlarından yola çıkarak varılan analize göre, sermaye şirketlerinde Genel Kur...

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİ NELER GETİRİYOR
ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİ NELER GETİRİYOR...

Yan hizmet anlaşmaları kapsamında veya tedarik süreci çerçevesinde hizmet sunmak isteyen tüzel kişil...

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDA TELİF HAKLARI SORUNU
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDA TELİF HAKLARI SORUNU...

Fikri hakların korunması, temel insan hakları korumaları kapsamındadır. Yaratıcı düşünce ürünlerinin...